اشک روان بر امیر کاروان = دمع العین علی خصائص الحسین (ع): ترجمه الخصائص الحسینیه
50 بازدید
ناشر: دار الکتاب
نقش: زیر نظر
شابک: 964-5594-04-9
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی